Loket voor Zorg en Dienstverlening Midden-Drenthe

Fast. Reliable. Effective.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. De Wmo is bedoeld voor ieder, jong en oud, die vanwege een beperking problemen heeft met:

  • gebruik van de woning
  • huishouding doen
  • vervoer in en om de woning

De Wmo is er bijvoorbeeld voor mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem; maar ook voor vrijwilligers en mantelzorgers.

 

Gemeenten voeren de Wmo uit. Om in aanmerking te komen voor een Wmo-voorziening is een indicatie (toewijzing) van de gemeente of het CIZ nodig. In complexe situaties wordt mogelijk medisch advies gevraagd bij een onafhankelijk arts.

 

Voor een aantal Wmo-voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor rolstoel, taxipas, verhuiskostenvergoeding en scootmobiel.

 

Het Loket voor Zorg en Dienstverlening is er voor alle leeftijden